Липсващ елемент

Ако бъде отворена заявка, съдържаща несъществуващи вече таблици или полета, се появява се появява диалоговият прозорец Липсващ елемент. Той показва името на липсващата таблица или полето, което не може да бъде интерпретирано, и ви позволява да решите как да продължите.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Заявки, след това изберете Редактиране - Редактиране.
Ако някои посочени полета вече не съществуват, ще видите този диалогов прозорец.


Как да се продължи?

Имате три възможности за отговор на този въпрос:

Наистина ли желаете да отворите заявката в графичния изглед?

Позволява ви да отворите заявката в изгледа „Проектиране“ въпреки липсващите елементи. Тази възможност също така позволява да зададете дали останалите грешки да бъдат игнорирани.

Заявката се отваря в изгледа „Проектиране“ (графичния интерфейс). Липсващите таблици се показват празни, а невалидните полета присъстват в списъка с полета с имената си (които са невалидни). Така можете да работите точно с тези полета, които предизвикват грешката.

Отваряне на заявката в изглед SQL

Позволява ви да отворите заявката в режим SQL и да интерпретирате заявката като Native SQL. Можете да напуснете режима Native SQL само когато операторът на LibreOffice е напълно интерпретиран (възможно е само ако използваните в заявката таблици или полета действително съществуват).

Без отваряне на заявката

Позволява ви да се откажете от отварянето на заявката. Тази функция съответства на бутона Отказ в диалоговия прозорец.

Игнориране на подобните грешки

Ако изберете първата възможност, но все пак искате да отворите заявката в графичния изглед въпреки липсващите елементи, можете да укажете дали останалите грешки да бъдат игнорирани. В такъв случай по време на текущото отваряне няма да се показват повече съобщения за грешка, ако заявката не може да бъде интерпретирана правилно.

Моля, подкрепете ни!