Възможности на LibreOffice Chart

Диаграмите ви позволяват да представяте данни в по-лесен за възприемане вид.

Можете да създадете диаграма въз основа на изходни данни от електронна таблица на Calc или таблица на Write. Когато диаграмата е вградена в същия документ като данните, тя остава свързана с тях и автоматично се обновява при промяна в данните.

Типове диаграми

Имате избор измежду разнообразни триизмерни и двуизмерни диаграми, например колонни, линейни и борсови. Можете да смените типа на диаграма с няколко щраквания на мишката.

Индивидуално форматиране

Можете да персонализирате отделните елементи на диаграма, например оси, надписи на данни и легенди, като щраквате с десния бутон върху тях в диаграмата или като ползвате иконите от лентите с инструменти и командите от менютата.

Моля, подкрепете ни!