Работа с диаграми в LibreOffice

Външно видео

Моля, приемете това видео. Ако приемете, ще осъществите достъп до съдържание от YouTube – услуга, предоставяна от външна трета страна.

Политика за поверителност на YouTube

С LibreOffice можете да представяте графично данните във вид на диаграми, за да сравнявате нагледно поредици от данни и да откривате закономерности в тях. Можете да вмъквате диаграми в електронни таблици, текстови документи, рисунки и презентации.

Данни за диаграма

Диаграмите могат да се базират на следните данни:

 1. Стойности в области от клетки на електронни таблици в Calc

 2. Стойности на клетки от таблица в Writer

 3. Стойности, въведени в диалоговия прозорец „Таблица с данни на диаграма“ (можете да редактирате тези диаграми в Writer, Draw или Impress, както и да ги копирате и поставяте в Calc)

За да вмъкнете диаграма

Вмъкване на диаграми

Избиране вида на диаграмата

За да редактирате диаграма

 1. Щракнете върху диаграма, за да редактирате свойствата й като обект:

  Размер и позиция върху текущата страница

  Подравняване, обтичане с текст, външни кантове и др.

 2. Щракнете двукратно върху диаграма, за да преминете в режим на редактиране на диаграми:

  Стойности на данните за диаграмата (за диаграми със собствени данни)

  Тип, оси, заглавия, стени и мрежа на диаграмата и др.

 3. Щракнете двукратно върху елемент от диаграмата в режим на редактиране на диаграми:

  Щракнете двукратно върху ос, за да редактирате мащаба, типа, цвета и др.

  Щракнете двукратно върху точка от графиката, за да изберете и редактирате серията от данни, на която принадлежи точката.

  Докато е избрана серия от данни, щракнете двукратно върху отделна данна, за да редактирате свойствата й (например отделна лента в лентова диаграма).

  Щракнете двукратно върху легендата, за да я изберете и редактирате. Щракнете еднократно, а след това двукратно върху символ в избраната легенда, за да редактирате съответната серия от данни.

  Щракнете двукратно върху произволен друг елемент от диаграмата или щракнете върху елемента и отворете менюто Форматиране, за да редактирате свойствата.

 4. Щракнете извън диаграмата, за да прекратите режима на редактиране.

Икона Съвет

За да отпечатате диаграма с високо качество, можете да я експортирате в PDF файл и да отпечатате този файл.


В режим на редактиране на диаграми ще виждате лентата Форматиране за диаграми до горния край на документа. Лентата Рисуване за диаграми е в долния край на документа. Тя показва подмножество на иконите от лентата Рисуване в Draw и Impress.

Можете да щракнете с десния бутон върху елемент от диаграмата, за да отворите контекстното меню. То предлага множество команди за форматиране на избрания елемент.

Редактиране на заглавия на диаграми

Редактиране на оси на диаграми

Редактиране на легенди на диаграми

Добавяне на текстура в ленти от диаграма

Триизмерен изглед

Помощ за помощта

В помощта се описват подразбираните настройки на програмата в система с настройки по подразбиране. Описанията на цветове, действия с мишката и други подлежащи на конфигуриране елементи може да са различни за вашата програма и система.

Моля, подкрепете ни!