Клавиши за работа с диаграми

Можете да използвате следните клавишни комбинации в диаграмите.

Също можете да използвате основните клавишни комбинации в LibreOffice.

Клавишни комбинации за диаграми

Клавишни комбинации

Резултати

Tab

Избира следващ обект

Shift+Tab

Избира предишен обект

Home

Избира първия обект.

End

Избира последния обект.

Esc

Отказ от избора

стрелки нагоре/надолу/наляво/надясно

Мести обекта в посоката на стрелката.

стрелки нагоре/надолу/наляво/надясно в кръгови диаграми

Мести избрания сегмент по посока на стрелката.

F2 в заглавия

Влизате в режим на редактиране.

F3

Отваря група, така че да можете да редактирате индивидуално компонентите (в легенда или серия от данни).

+F3

Излиза от група (в легенда или серии от данни).

+/-

Намалява или увеличава диаграмата

+/- в кръгови диаграми

Мести избрания сегмент в или извън кръговата диаграма.

Моля, подкрепете ни!