Помощник за диаграма - Диапазон с данни

На тази страница от помощника за диаграма можете да изберете един източник на областта с данни. Областта може да съдържа няколко правоъгълни блока от клетки.

Икона Съвет

Използвайте страницата „Серии от данни“ на помощника за диаграма, ако ви е необходим по-фин контрол върху областите с данни.


За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма

Щракнете двукратно върху диаграма, след което изберете Форматиране - Диапазони с данни.


Този диалогов прозорец е налице само за диаграми, базирани върху таблица на Calc или Writer.

Натиснете Shift+F1 и посочете някоя контрола, за да научите повече за нея.

Указване на диапазон с данни

 1. Изберете областта с данни по някой от следните начини:

  Въведете адреса на областта в текстовото поле.

  В Calc адресът може да бъде например нещо като „$Лист1.$B$3:$B$14“. Забележете, че диапазонът с данни може да не бъде непрекъснат, например „$Лист1.A1:A5;$Лист1.D1:D5“ също е валиден диапазон с данни. В Writer диапазонът може да бъде например „Таблица1.A1:E4“.

  В Calc щракнете върху Избиране на диапазон с данни, за да минимизирате диалоговия прозорец, после плъзнете през област от клетки, за да изберете диапазона с данни.

  Ако ви е необходима област, съставена от отделени един от друг блокове от клетки, въведете първия диапазон, после ръчно добавете знак „точка и запетая“ в края на текстовото поле и въведете другите диапазони, също разделени с точка и запетая.

 2. Щракнете върху някоя от възможностите за серии от данни в редове или колони.

 3. Отметнете дали областта с данни съдържа надписи в първия ред, първата колона или и двете.

Мострата ви показва как ще изглежда готовата диаграма.

Моля, подкрепете ни!