Борсови диаграми

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Борсова

Борсовите диаграми онагледяват пазарна тенденция, показвайки начална, минимална, максимална и крайна цена (началната и крайната цена се наричат още „цена при отваряне“ и „цена при затваряне“ – имат се предвид началото и краят на периода на търгуване на акциите). Може да се показва и обемът на транзакциите.

Редът на сериите от данни в борсова диаграма е от значение. Данните трябва да се подредят както е показано в долния пример.

A

B

C

D

E

F

1

Обем на транзакциите

Цена при отваряне

Ниска (минимална) цена

Висока (максимална) цена

Цена при затваряне

2

Понеделник

2500

20

15

25

17

3

Вторник

3500

32

22

37

30

4

Сряда

1000

15

15

17

17

5

Четвъртък

2200

40

30

47

35

6

Петък

4600

27

20

32

31


Началната, минималната, максималната и крайната цена в един ред заедно образуват една единица от данни в диаграмата. Серия от данни за цени на акции съдържа няколко реда от такива единици от данни. Колоната, съдържаща обема на транзакциите, образува незадължителна втора серия от данни.

Според избрания вариант може да не са необходими всички колони.

Варианти на борсовите диаграми

Изберете Борсова за вид на диаграмата на първата страница на помощника за диаграми. След това изберете един от четирите варианта.

Тип 1

Когато е базирана на две колони, една с минимални и една с максимални цени, диаграмата от тип 1 показва разликата между двете цени с вертикална отсечка.

Когато е базирана на три колони, съответно с минимални, максимални и крайни цена, диаграмата от тип 1 показва и допълнително хоризонтално означение за крайната цена.

Тип 2

Базиран на колони с начална, минимална, максимална и крайна цена, вариант 2 представлява стандартната борсова диаграма, чиито елементи напомнят стилизирани свещи. Разликата между минималната и максималната цена е показана с вертикална отсечка, а пред нея има правоъгълник, който показва разликата между началната и крайната цена. Ако щракнете върху този правоъгълник, ще видите допълнителна информация в реда на състовнието. LibreOffice използва запълване с различен цвят за нарастващи (началната цена е по-малка от крайната) и намаляващи стойности.

Тип 3

Тип 3 е базиран на колони с обем на транзакциите, минимална, максимална и затваряща цена и е подобен на тип 1, но с допълнителни стълбове за обема на транзакциите.

Тип 4

Тип 4 се базира на всичките пет колони с обем на транзакциите, начална, минимална, максимална и крайна цена и комбинира тип 2 с колонна диаграма за обема на транзакциите.

Тъй като мярката за обем на транзакциите може да бъде „бройки“, в диаграмите от тип 3 и 4 се добавя вторична ос y. Оста на цената се показва отдясно, а тази за обема – отляво.

Задаване на източника на данни

Диаграми, базирани на свои собствени данни

За да промените серия от данни в диаграма, базирана на нейни собствени данни, изберете Таблица с данни на диаграма от менюто Изглед или от контекстното меню на диаграмата в режим на редактиране.

Когато таблицата с данни е вградена в диаграмата, сериите от данни винаги са организирани в колони.

За нова борсова диаграма първо използвайте колонна диаграма. Добавете необходимите колони и въведете данните си в реда, показан в примера, като пропуснете излишните за избрания вариант колони. Използвайте иконата Преместване на серията надясно, за да променяте реда на колоните. Затворете таблицата с данни на диаграмата. След това изберете вариант на борсова диаграма в диалоговия прозорец Тип на диаграмата.

Ако вече имате борсова диаграма и искате да смените варианта, първо я променете на колонна диаграма, после добавете или премахнете колони според новия вариант и накрая я превърнете обратно в борсова диаграма.

Не пишете името на серия от данни в реда. Въведете го в полето над името на предназначението.

Подредбата на редовете определя как ще бъдат подредени категориите в диаграмата. Можете да размествате редовете с иконата „Преместване на ред надолу“.

Диаграми, базирани върху таблици на Calc или Writer

Диапазонът с данни може да бъде избран или променен на втората страница на помощника за диаграми или в диалога Диапазон с данни. За фина настройка използвайте диалога Серия от данни.

За да зададете област от данни, направете едно от следните неща:

  1. Въведете адреса на областта в текстовото поле.

    В Calc адресът може да бъде например нещо като „$Лист1.$B$3:$B$14“. Забележете, че диапазонът с данни може да не бъде непрекъснат, например „$Лист1.A1:A5;$Лист1.D1:D5“ също е валиден диапазон с данни. В Writer диапазонът може да бъде например „Таблица1.A1:E4“.

    Ако синтаксисът е сгрешен, LibreOffice показва текста в червено.

  1. В Calc щракнете върху Избор на диапазон с данни, за да минимизирате диалоговия прозорец, после плъзнете, за да изберете диапазона с данни. Когато отпуснете бутона на мишката, адресът на данните ще бъде въведен автоматично. Щракнете отново върху Избор на диапазон с данни, за да добавите друг диапазон с данни. Във входното поле на минимизирания диалогов прозорец щракнете след текста и въведете знак „точка и запетая“. След това плъзнете, за да изберете следващия диапазон.

Щракнете върху някоя от възможностите за серии от данни в редове или колони.

Данните на борсовата диаграма са „в колони“, ако информацията от един ред принадлежи на една и съща „свещ“ в диаграмата.

Фино настройване на областите с данни за борсови диаграми, базирани на таблици

Можете да организирате сериите от данни и да редактирате източниците за части от единични серии от данни на третата страница на помощника за диаграма или на страницата Серии от данни в диалоговия прозорец Диапазон с данни.

Организиране на серии от данни

В областта серии от данни в лявата страна на диалоговия прозорец можете да организирате сериите от данни на текущата диаграма. В борсовата диаграма има поне една серия от данни, съдържаща цени. Може да има и втора серия данни, за обема на трансакциите.

Ако имате няколко серии от данни за цени, можете да ги подредите чрез бутоните със стрелки нагоре и надолу. Редът определя подреждането в диаграмата. Направете същото с данните за обем на трансакциите. Не можете да разменяте сериите с цени и тези с обеми.

За да премахнете серия от данни, изберете я в списъка и натиснете Премахване.

За да добавите серия от данни, изберете някоя от съществуващите серии и натиснете Добавяне. Ще получите празен ред под избрания, от същия тип като него. Ако нямате серия с данни за цени или такава за обем на трансакциите, трябва първо да изберете диапазон за тези серии в диалоговия прозорец Диапазон с данни.

Задаване на области с данни

В диалоговия прозорец Области с данни можете да зададете или промените областта с данни на всеки компонент от избраната серия от данни.

В горния списък виждате предназначенията на компонентите и текущите им стойности. Когато изберете предназначение, можете да промените стойността в текстовото поле под списъка. Надписът показва избраното предназначение.

Въведете диапазона в текстовото поле или щракнете върху Избиране на диапазон с данни, за да минимизирате диалоговия прозорец и да изберете диапазона с мишката.

Изберете стойности при отваряне, стойности при затваряне, високи стойности и ниски стойности, без значение в какъв ред. Задайте само областите за тези компоненти, които са необходими в избрания вариант на борсова диаграма. Не е задължително областите да са съседни в таблицата.

Легенда

Легендата показва надписите от първия ред или колона или от специалната област, зададена от вас в диалога Серии от данни. Ако диаграмата не съдържа надписи, легендата показва текст от рода на „Ред 1“, „Ред 2“, „Ред 3“, … или „Колона A“, „Колона B“, „Колона C“…, според номера на реда или буквата на колоната, съдържаща данните.

Легендата показва стойността от диапазона, който сте задали в полето Диапазон за име от диалоговия прозорец Диапазон с данни. Подразбираният елемент е заглавието на колоната с цена при затваряне.

Изберете една от възможностите за позиция. Когато диаграмата бъде завършена, можете да зададете друга позиция в менюто Форматиране.

Моля, подкрепете ни!