Кръгови диаграми

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Кръгова

В кръгова диаграма стойностите се показват като сектори от кръг. Дължините на съответните им дъги, или площите на секторите, са пропорционални на изобразяваните стойности.

Обкновена – при този подвид секторите се показват като оцветени „резени от торта“ само за по една колона. След създаването на диаграмата можете да плъзнете някои сектори с мишката, за да ги отделите от „тортата“ или да ги върнете обратно.

Кръгова с отделени сегменти – при този подвид секторите по начало са разделени един от друг. След създаването на диаграмата можете да ги плъзгате радиално с мишката.

Пръстеновидна – в този подвид могат да се изобразяват по няколко колони с данни. Всяка от тях отговаря на един от концентричните пръстени. След като създадете диаграмата, можете да плъзгате с мишката външните сектори, за да ги местите радиално.

Пръстеновидна с отделени сегменти – при този подвид външните сектори по начало са отделени от останалата част от пръстена. След създаването на диаграмата можете да плъзгате тези сектори радиално с мишката.

Моля, подкрепете ни!