Радиални диаграми

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Радиална

В радиалните диаграми стойностите се показват като точки, съединени с линии, в мрежа, която напомня паяжина или дисплей на радар.

За всеки ред от данни в диаграмата се показва радиус, върху който се обозначават стойностите. Всички стойности се показват с еднакъв мащаб, затова е добре да са от един и същ порядък.

Моля, подкрепете ни!