Диаграми от типа „колони и линии“

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Колона и линия

Диаграмите от типа „колони и линии“ представляват комбинация от колонна диаграма и линейна диаграма.

Изберете един от вариантите

Можете да вмъкнете втора ос y с Вмъкване - Оси, след като приключите с помощника.

Задаване на област с данни

Най-левите колони (или най-горните редове) на избраната област с данни съдържат данните, които ще се показват с колони. Останалите колони или редове на областта с данни съдържат данните за линиите. Можете да промените това разпределение в диалоговия прозорец Серия от данни.

  1. Изберете областта с данни.

  2. Щракнете върху някоя от възможностите за серии от данни в редове или колони.

  3. Отметнете дали областта с данни съдържа надписи в първия ред, първата колона или и двете.

Организиране на серии от данни

В списъчното поле Серия от данни виждате списък на всички серии от данни в текущата диаграма.

Сериите от данни, изобразени с колони, са в началото на списъка, а тези, изобразени с линии – в края му.

Редактиране на серии от данни

  1. Щракнете върху елемент в списъка, за да прегледате и редактирате свойствата му.

    В списъка Области с данни виждате предназначенията и областите с данни на отделните компоненти на серията от данни.

  2. Щракнете върху елемент, после редактирайте съдържанието в текстовото поле по-долу.

    Надписът до текстовото поле показва избраното в момента предназначение.

  3. Въведете диапазона или щракнете върху Избор на област с данни, за да минимизирате диалоговия прозорец и да изберете диапазона с мишката.

Областите с предназначение „данни“, например „Стойности на Y“, не трябва да включват клетка с надпис.

Редактиране на категории или надписи на данни

Стойностите от областта за категории ще се показват като надписи по оста x.

Вмъкване на елементи в диаграмата

Използвайте страницата „Елементи на диаграмата“ от помощника за диаграма, за да вмъкнете желаните измежду следните елементи:

За допълнителни елементи използвайте менюто „Вмъкване“ в режим на редактиране на диаграмата. С него можете да зададете следните елементи:

За да зададете различни надписи за данните от всяка серия, използвайте диалоговия прозорец за свойства на серията.

Моля, подкрепете ни!