Колонни и лентови диаграми

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Колонна

Този вид диаграми са съставени от вертикални стълбове, чиято височина е пропорционална на съответните стойности. По оста x се показват категории, а по оста y – стойностите за всяка категория.

Обикновена – при този подтип всички стойности от една категория се показват една до друга. Основният фокус е върху отделните абсолютни стойности, сравнени една с друга.

С наслагване – при този подтип стойностите от всяка категория се изобразяват една върху друга. Основният фокус е върху общата стойност на всяка категория и приноса на отделните стойности към съответната категория.

В проценти – при този подтип се показва относителният дял на всяка стойност спрямо сумата на съответната категория. Основният фокус е върху относителния принос на всяка стойност за общата сума на категорията.

Можете да включите триизмерен изглед на изобразените данни. „Реалистичната“ схема изглежда по-ефектно, докато „простата“ имитира облика на диаграмите в други офис пакети.

В триизмерни диаграми можете да изберете формата на стълбовете – правоъгълни паралелепипеди, цилиндри, конуси или пирамиди.

Лентова

Този вид диаграми са съставени от хоризонтални ленти, чиято дължина е пропорционална на съответните стойности. По оста y се показват категории, а по оста x – стойностите за всяка категория.

Подвидовете на този тип диаграми са същите като на колонните диаграми.

Моля, подкрепете ни!