Мехурчести диаграми

На първата страница от помощника за диаграма можете да изберете нейния вид.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Мехурчеста

Мехурчестата диаграма показва отношението на три променливи. Две от тях се използват за позициониране по осите X и Y, а третата се показва като относителен размер на всяко мехурче.

Диалоговият прозорец за серии от данни на мехурчеста диаграма позволява задаване на диапазон с данни за размери на мехурчетата.

Моля, подкрепете ни!