Триизмерен изглед

На първата страница от помощника за диаграма или в контекстното меню на диаграма можете да изберете тип на диаграмата.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма


Натиснете Shift+F1 и посочете някоя контрола, за да научите повече за нея.

Мострата на диаграмата отразява новите настройки, които въвеждате в диалоговия прозорец.

За триизмерна диаграма можете да изберете Форматиране - Триизмерен изглед, за да зададете перспективата, повърхността и осветлението.

Перспектива

За изглед отпред на диаграмата задайте 0 за всички ъгли. Кръговите и пръстеновидните диаграми се показват като кръгове.

Ако е включена настройката „оси под прав ъгъл“, можете да въртите съдържанието на диаграмата само в посока X или Y, т.е. успоредно на краищата й.

Стойност 90 за x и 0 за y и z означава изглед отгоре на диаграмата. Ако x е -90, ще получите изглед отдолу.

Ротациите се прилагат в реда x, y, z.

Когато са разрешени светлосенките и завъртите диаграма, светлинните източници се въртят, все едно са закрепени за нея.

Икона Бележка

Осите на въртене винаги са свързани със страницата, а не с осите на диаграмата. Това е различно от някои други програми за диаграми.


Отметнете полето Перспектива, за да видите диаграмата в централна проекция вместо в успоредна проекция.

Задайте фокусно разстояние с бутона – брояч. Стойност 100% означава перспективна проекция, при която далечната страна на диаграмата е приблизително два пъти по-малка от близката.

Икона Бележка

По-старите версии на LibreOffice не могат да показват зададената в проценти перспектива както текущата версия.


Външен вид

Когато изберете схема, полетата за отметка и светлинните източници се настройват по съответния начин.

Осветление

Задава източниците на светлина за триизмерен изглед.

Моля, подкрепете ни!