Таблица с данни за диаграма

Вмъква таблица с данни на диаграма и позволява конфигуриране на облика ѝ.

Таблиците с данни на диаграми позволяват визуализиране на данните, представени от диаграмата. Таблицата с данни се разполага в долния край на диаграмата.

За достъп до тази команда...

Щракнете двукратно върху обекта – диаграма, за да активирате режима на редактиране, и изберете Вмъкване - Таблица с данни.

Ако диаграмата вече има таблица с данни, щракнете двукратно върху диаграмата, за да активирате режима на редактиране, и направете някое от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху таблицата с данни и изберете Форматиране - Селекция.

  • Щракнете двукратно върху таблицата с данни.


За да премахнете таблицата с данни:

  1. Щракнете двукратно върху диаграмата, за да включите режима на редактиране.

  2. Изберете Вмъкване - Таблица с данни.

  3. Махнете отметката от настройката Показване на таблицата с данни.

Показване на таблицата с данни

Отметнете тази настройка, за да се покаже таблицата с данни в диаграмата. Изчистете отметката, ако искате да премахнете таблицата с данни от диаграмата.

Свойства на таблица с данни

Свойства на формата на таблицата с данни:

Показване на хоризонтален кант

Показва или скрива вътрешните кантове на редове.

Показване на вертикален кант

Показва или скрива вътрешните кантове на колони.

Показване на очертание

Показва или скрива кантове около таблицата.

Показване на ключовете

Показва или скрива ключа, свързан с всяка серия от данни, същият, който е използван в легендата на диаграмата.

Моля, подкрепете ни!