Подреждане

Позволява ви да промените зададения ред на сериите от данни в диаграмата.

Позицията на данните в таблицата на данните остава непроменена. Командите са достъпни за избиране само след вмъкване на диаграма в LibreOffice Calc.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подреждане (Диаграми)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане (Диаграми)


Икона Внимание

Тази функция е налична, само ако имате данни, показани в колони. Това не е възможно за данните с редове.


Преместване напред

Придвижва избрания ред с данни напред (надясно).

Преместване назад

Изпраща избрания ред с данни назад (наляво).

Моля, подкрепете ни!