Фон на диаграмата

Отваря диалоговият прозорец Фон на диаграмата в който можете да променяте свойствата на фона на диаграмата (областта зад всичките й останали елементи).

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Основна област на диаграма (Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!