Дъно на диаграма

Отваря диалоговия прозорец Дъно на диаграма, в който можете да променяте свойствата на дъното на диаграмата. Дъно на диаграма е долната област в триизмерните диаграми. Функцията е налична само за триизмерни диаграми.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Под на диаграма (Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Area (Background, Highlighting)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!