Мрежа

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Мрежа - Главна мрежа на ос X, Y, Z/Второстепенна мрежа на ос X, Y, Z/Всички мрежи на оси (Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!