Мрежа

Отваря подменю за избор на мрежата, която желаете да форматирате.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Мрежа (Диаграми)


Главна мрежа на ос X

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

Главна мрежа на ос Y

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

Главна мрежа на ос Z

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

Второстепенна мрежа на ос X

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

Второстепенна мрежа на ос Y

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

Второстепенна мрежа на ос Z

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

Всички мрежи

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!