Мащаб

Управлява мащабирането по оста X или Y.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Ос - Ос Y - Мащаб(Диаграми)


LibreOffice автоматично мащабира оста Y така, че всички стойности да се виждат оптимално.

За да постигнете специфичен резултат, можете ръчно да промените мащабирането на осите. Например, можете да покажете само горната част на колоните, като въведете за минимум по-голямо число от 0.

Мащаб

В тази област въвеждате стойности за оразмеряването на осите. Можете да зададете автоматично свойствата Минимум, Максимум, Главен интервал, Брой второстепенни интервали и Отправна стойност.

Минимум

Определя минималната стойност за начало на оста.

Максимум

Определя максималната стойност за край на оста.

Главен интервал

Определя интервала за главните деления на оста. Главният интервал не може да е по-голям от определения диапазон.

Брой второстепенни интервали

Определя интервала за подразделянето на осите.

Отправна стойност

Определя на коя позиция да се показват стойностите на оста.

Автоматично

За да променяте стойностите, трябва първо да изчистите полетата Автоматично.

Икона Бележка

Забранете тази възможност, ако работите с „фиксирани“ стойности, тъй като тогава не се позволява автоматично мащабиране.


Логаритмичен мащаб

Указва оста да бъде разграфена с логаритмична скала.

Икона Бележка

Използвайте тази възможност, ако работите със силно различаващи се помежду си стойности. Можете да използвате логаритмичен мащаб, за да получите равномерно раздалечени линии на мрежата за постепенно увеличаващи се или намаляващи стойности.


Обратна посока

Определя къде по оста да се показват по-ниските и къде – по-високите стойности. Ако няма отметка, се използва традиционната в математиката посока. Това означава, че при Декартова координатна система по-малките стойности са отляво по оста x и отдолу по оста y. При полярни координати ъгълът расте в посока, обратна на часовниковата стрелка, а радиалната ос е в посока от вътре на вън.

Тип

За някои видове оси можете да изберете форматиране на оста като текстова ос или като ос с дати или автоматично откриване на типа. За типа „Дата“ можете да задавате следните настройки.

Минимална и максимална стойност, показвана в краищата на скалата.

За разделителна способност можете да зададете дни, месеци или години.

Главният интервал може да съдържа определен брой дни, месеци или години.

Второстепенният интервал може да съдържа определен брой дни, месеци или години.

Моля, подкрепете ни!