Ос Y

Отваря диалога Ос Y за промяна на свойствата на оста Y.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Ос - Ос Y/Вторична ос Y (Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Мащаб

Управлява мащабирането по оста X или Y.

Позициониране

Управлява разположението на осите.

Подравняване

Променя подравняването на надписите на осите или заглавията.

Моля, подкрепете ни!