Ос

Появява се подменю за редактиране на свойствата на осите.

Подпрозорците в диалога зависят от избрания тип на диаграмата.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Ос (Диаграми)


Ос X

Отваря диалог, в който можете да редактирате свойствата на избраната ос.

Ос Y

Отваря диалога Ос Y за промяна на свойствата на оста Y.

Вторична ос X

Отваря диалог, в който можете да редактирате свойствата за вторичната ос X. За да вмъкнете вторична ос X, използвайте Вмъкване - Оси и изберете Ос X.

Вторична ос Y

Отваря диалог, в който можете да редактирате свойствата за вторичната ос Y. За да вмъкнете вторична ос Y, използвайте Вмъкване - Оси и изберете Ос Y.

Ос Z

Отваря диалог, в който можете да редактирате свойствата на избраната ос.

Всички оси

Отваря диалог, в който можете да редактирате свойствата на избраната ос.

Моля, подкрепете ни!