Легенда

Определя рамката, областта и офромлението на знаците за легендата.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Легенда или Форматиране - Форматиране на селекцията - Легенда (Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Визуализиране

Отваря диалога Легенда, в който можете да определите дали в диаграмата да се показва легенда и да зададете местоположението й.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!