Легенда

Определя рамката, областта и офромлението на знаците за легендата.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Легенда или Форматиране - Форматиране на селекцията - Легенда (Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Визуализиране

Отваря диалога Легенда, в който можете да определите дали в диаграмата да се показва легенда и да зададете местоположението й.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!