Подравняване

Променя подравняването на надписите на осите или заглавията.

Част от настройките показани тук, не са налични за всички надписи. Например, те са различни при двуизмерни и триизмерни обекти.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Ос (Диаграми)


Показване на надписи

Определя дали да се показват надписите на оста.

Бутона Заглавия на оси - вкл./изкл. от лентата Форматиране превключва видимостта на надписите на всички оси.

Икона

Показва/скрива описанието на ос

Въртене на текст

Определя посоката на текста, съдържащ се в клетката. Щракнете върху един от бутоните ABCD, за да определите посоката на текста.

Колело ABCD

Щракване където и да е по колелото задава стойност на ориентацията на текста. Буквите „ABCD“ върху бутона отговарят на новата настройка.

Бутон ABCD

Задава вертикална ориентация на текста в клетките.

Икона Бележка

Ако зададете вертикален надпис за оста х, текстът може да бъде отрязан от линията на оста х.


Градуси

Позволява ви ръчно да зададете ъгъла на ориентация.

Изливане на текст

Определя изливането на текста в надписите на данните.

Препокриване

Определя дали текста в клетката ще припокрива друг текст. Това може да бъде полезно при липса на място. Тази настройка не е налична за различни посоки на текста за заглавията.

Разделител

Разрешава текстов разделител.

Следващите настройки не са достъпни за всички типове диаграми:

Подреждане

Настройките от този подпрозорец достъпни само за двуизмерни диаграми, чрез командите Форматиране - Ос - Ос Y и Ос X. В тази област можете да определите подравняването на надписите за осите X или Y.

Мозайка

Подрежда числата върху оста едно до друго.

Зигзаг нечетни

Разполага на зигзаг числата на оста, като четните са по-надолу от нечетните.

Зигзаг четни

Разполага на зигзаг числата на оста, като нечетните са по-надолу от четните.

Автоматично

Автоматично подрежда числата върху оста.

Икона Бележка

Ако диаграмата е твърде малка, могат да възникнат проблеми при показването на надписи. За да избегнете това, уголемете изгледа или намалете размера на шрифта.


Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост (CTL). Тази функция е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Моля, подкрепете ни!