Заглавие

Променя свойствата на избраното заглавие или свойствата на всички заглавия едновременно.

За достъп до тази команда...

Отворете диалога Форматиране - Форматиране на селекцията - Заглавие(Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Подравняване

Променя подравняването на заглавието на диаграмата.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!