Заглавие

Менюто Заглавие отваря подменюта за редактиране на свойствата на заглавията в диаграмата.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Заглавие (Диаграми)


Основно заглавие

Променя свойствата на избраното заглавие.

Подзаглавие

Променя свойствата на избраното заглавие.

Заглавия на ос X

Променя свойствата на избраното заглавие.

Заглавия на ос Y

Променя свойствата на избраното заглавие или свойствата на всички заглавия едновременно.

Заглавия на ос Z

Променя свойствата на избраното заглавие.

Всички заглавия

Променя свойствата на избраното заглавие или свойствата на всички заглавия едновременно.

Моля, подкрепете ни!