Серия от данни

Използвайте този диалог, за да промените свойствата за избраната серия от данни. Той се появява, когато е избрана една серия от данни и се отвори Форматиране - Форматиране на селекцията. Част от командите в менютата са налични само за двуизмерни или триизмерни диаграми.

note

Промените важат за всички данни от серията. Напирмер, ако промените цвета, всички елементи от серията ще приемат новия цвят.


За достъп до тази команда...

Отворете диалога Форматиране - Форматиране на селекцията - Серия от данни(Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Надписи на данните

Отваря диалога Надписи на данните, в който можете да задавате надписите на данните.

Отсечки на грешката по Y

Чрез диалоговия прозорец Отсечки на грешката по X или Y можете да показвате отсечките на грешката в двуизмерни диаграми.

Настройки

Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете някои настройки, достъпни за определени видове диаграми. Съдържанието на прозореца Настройки се мени според вида на диаграмата.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!