Точка от графиката

Този диалог позволява да променяте свойствата на избрана точка от графиката. Той се появява само е избрана една точка от графиката и отворите Форматиране - Форматиране на селекцията. Някои от командите в менютата са налични само за двуизмерни или триизмерни диаграми.

note

Промените важат само за избраната точка от графиката. Например, ако сте редактирали цвета на някоя лента, ще се промени само цветът на тази лента.


За достъп до тази команда...

Отворете диалога Форматиране - Форматиране на селекцията - Данна (Диаграми)


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Област (Фон, Осветяване)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Прозрачност

Тук можете да зададете настройките за прозрачност на запълването, приложено върху избрания обект.

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Надписи на данните

Отваря диалога Надписи на данните, в който можете да задавате надписите на данните.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!