Форматиране на селекцията

Форматира избрания обект. Според вида на избрания обект командата отваря диалогови прозорци, достъпни и чрез следните команди от менюто Форматиране:

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Форматиране на селекцията (Диаграми)


Стена на диаграма

Отваря диалоговия прозорец Стена на диаграма, в който можете да променяте свойствата на стената на диаграмата. Стена на диаграма е „вертикалният“ фон зад областта с данни на диаграмата.

Фон на диаграма

Отваря диалоговият прозорец Фон на диаграмата в който можете да променяте свойствата на фона на диаграмата (областта зад всичките й останали елементи).

Дъно на диаграма

Отваря диалоговия прозорец Дъно на диаграма, в който можете да променяте свойствата на дъното на диаграмата. Дъно на диаграма е долната област в триизмерните диаграми. Функцията е налична само за триизмерни диаграми.

Заглавие

Променя свойствата на избраното заглавие.

Легенда

Определя рамката, областта и офромлението на знаците за легендата.

Ос X

Отваря диалог, в който можете да редактирате свойствата на избраната ос.

Ос Y

Отваря диалога Ос Y за промяна на свойствата на оста Y.

Мрежа

Отваря диалоговия прозорец Мрежа, в който можете да променяте свойствата на мрежата.

Точка от графиката

Този диалог позволява да променяте свойствата на избрана точка от графиката. Той се появява само е избрана една точка от графиката и отворите Форматиране - Форматиране на селекцията. Някои от командите в менютата са налични само за двуизмерни или триизмерни диаграми.

Серия от данни

Използвайте този диалог, за да промените свойствата за избраната серия от данни. Той се появява, когато е избрана една серия от данни и се отвори Форматиране - Форматиране на селекцията. Част от командите в менютата са налични само за двуизмерни или триизмерни диаграми.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!