Мрежи

Можете да разграфите осите на части, като добавите към тях мрежа от линии. Това подобрява нагледността на диаграмата, особено ако е голяма. За оста Y главната мрежа се прилага по подразбиране.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Мрежи (Диаграми)

В лентата Форматиране натиснете

Икона

Хоризонтални мрежи

Икона

Вертикални мрежи


Главни мрежи

Определя по кои оси да бъде главната мрежа.

Ос X

Добавя линии на мрежата към оста X на диаграмата.

Иконата Вертикални мрежи от лентата Форматиране превключва показването на мрежата за оста X. Тя превключва между три състояния: без мрежа, главна мрежа и едновременно главна и второстепенна мрежа. Промяната се отразява на полетата за отметки във Вмъкване - Мрежи.

Икона

Хоризонтални мрежи

Ос Y

Добавя линии на мрежата към оста Y на диаграмата.

Иконата Хоризонтални мрежи от лентата Форматиране превключва показването на мрежата за оста Y. Тя превключва между три състояния: без мрежа, главна мрежа и едновременно главна и второстепенна мрежа. Промяната се отразява на полетата за отметки във Вмъкване - Мрежи.

Икона

Вертикални мрежи

Ос Z

Добавя линии на мрежата към оста Z на диаграмата. Тази настройка е налична само за триизмерни диаграми.

Второстепенни мрежи

Използвайте тази област, за да зададете второстепенна мрежа за всяка от осите. Задаването на второстепенна мрежа намалява разстоянията между линиите в сравнение с главната мрежа.

Ос X

Добавя линии на мрежата, подразделящи оста Х на по-малки части.

Ос Y

Добавя линии на мрежата, подразделящи оста Y на по-малки части.

Ос Z

Добавя линии на мрежата, подразделящи оста Z на по-малки части. Тази настройка е налична само за триизмерни диаграми.

Моля, подкрепете ни!