Оси

Определя осите, които ще бъдат показани в диаграмата.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Оси (Диаграми)


Главна ос

Ос X

Показва оста X като линия с деления.

Ос Y

Показва оста Y като линия с деления.

Ос Z

Показва оста Z като линия с деления. Тази ос може да се показва само в триизмерни диаграми.

Вторични оси

Използвайте тази област, за да зададете вторични оси на диаграмата. Ако на оста вече е приписана серия от данни, LibreOffice автоматично показва оста и надписа. Можете да изключите тези настройки по-късно. Ако няма зададени данни за тази ос и активирате тази област, стойностите от основната ос Y ще се приложат върху вторичната.

Ос X

Показва вторична ос X в диаграмата.

Ос Y

Показва вторична ос Y в диаграмата.

Икона Съвет

Главната и вторичната оси могат да имат различни скали. Например, едната скала може да е през 2 см, а другата – през 1,5 см.


Моля, подкрепете ни!