Надписи на данните

Отваря диалога Надписи на данните, в който можете да задавате надписите на данните.

Ако е избран елемент на серия от данни, тази команда работи само върху съответната серия. Ако не е избран елемент, командата работи върху всички серии от данни.

За достъп до тази команда...

Вмъкване Вмъкване - Надписи на данните (Диаграми)

Изберете Форматиране - Форматиране на селекцията - Данна/серия от данни - Надписи на данни (за серия от данни или данна) (Диаграми)


Показване на стойност като число

Показват се абсолютните стойности на точките от диаграмата.

Числов формат

Отваря диалогов прозорец за избор на числов формат.

Показване на стойност като процент

Показва процентната стойност на точката от диаграмата за всяка колона.

Процентен формат

Отваря диалогов прозорец за избор на процентен формат.

Показване на категория

Показват се надписите на точките от диаграмата.

Показване на ключа от легендата

До всяка точка от диаграмата се показва съответната икона от легендата.

Разделител

Задава разделителя между няколко текстови низа за един и същ обект.

Разположение

Задава разположението на надписите на данни спрямо обектите.

Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост (CTL). Тази функция е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Завъртане на текста

Щракнете в колелото, за да зададете ориентацията на текста в надписите на данните.

Въведете ъгъла на завъртане обратно на часовниковата стрелка за надписите на данните.

Моля, подкрепете ни!