Легенда

Отваря диалога Легенда, в който можете да определите дали в диаграмата да се показва легенда и да зададете местоположението й.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Легенда (Диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Позиция (Диаграми)


За да покажете или скриете легенда, щракнете върху Легенда - вкл./изкл. в лентата Форматиране.

Икона

Легенда - вкл./изкл.

Показване

Определя дали да се показва легенда за диаграмата. Тази настройка е видима само ако диалоговият прозорец е извикан чрез Вмъкване - Легенда.

Позиция

Изберете позицията на легендата:

Отляво

Разполага легендата отляво в диаграмата.

Отгоре

Разполага легендата отгоре в диаграмата.

Отдясно

Разполага легендата отдясно в диаграмата.

Отдолу

Разполага легендата отдолу в диаграмата.

Ориентация на текста

Тази функция е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености в - Езици и локали - Общи.

Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост (CTL). Тази функция е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Припокриване

Указва дали легендата да припокрива диаграмата. Изключването на тази настройка е полезно, ако искате легендата да се показва над празна част от областта на диаграмата вместо до нея. Така рисувателната област може да заеме цялата площ на диаграмата, за да се повиши четливостта ѝ.

Моля, подкрепете ни!