Легенда

Отваря диалога Легенда, в който можете да определите дали в диаграмата да се показва легенда и да зададете местоположението й.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Легенда (Диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Позиция (Диаграми)


За да покажете или скриете легенда, щракнете върху Легенда - вкл./изкл. в лентата Форматиране.

Икона

Легенда - вкл./изкл.

Показване

Определя дали да се показва легенда за диаграмата. Тази настройка е видима само ако диалоговият прозорец е извикан чрез Вмъкване - Легенда.

Позиция

Изберете позицията на легендата:

Отляво

Разполага легендата отляво в диаграмата.

Отгоре

Разполага легендата отгоре в диаграмата.

Отдясно

Разполага легендата отдясно в диаграмата.

Отдолу

Разполага легендата отдолу в диаграмата.

Ориентация на текста

Тази функция е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености в - Езикови настройки - Езици.

Посока на текста

Задайте посоката на текста за абзац със сложна писменост (CTL). Тази функция е достъпна само ако е разрешена поддръжката за сложни писмености.

Моля, подкрепете ни!