Заглавия

Отваря диалог за въвеждане или променяне на заглавията в диаграма. Можете да зададете текст за заглавието, подзаглавията и надписите на осите, и да определите дали да се показват.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Заглавия (Диаграми)


Заглавие

Въведете желаното заглавие за диаграмата. То ще се покаже в горния й край.

Подзаглавие

Въведете желаното подзаглавие за диаграмата. То ще се покаже под въведеното в полето Заглавие.

Оси

Ос X

Въведете желаното заглавие за оста X на диаграмата.

Ос Y

Въведете желаното заглавие за оста Y на диаграмата.

Ос Z

Въведете желаното заглавие за оста Z на диаграмата. Тази настройка е налице само за триизмерни диаграми.

Вторични оси

Ос X

Въведете желаното вторично заглавие за оста X на диаграмата. То ще се покаже от срещуположната страна спрямо заглавието на оста X.

Ос Y

Въведете желаното вторично заглавие за оста Y на диаграмата. То ще се покаже от срещуположната страна спрямо заглавието на оста Y.

Моля, подкрепете ни!