Таблица с данни

Отваря диалоговия прозорец Таблица с данни, в който можете да редактирате данните за диаграмата.

Диалоговият прозорец Таблица с данни не е достъпен, ако вмъквате диаграма, базирана на таблица от Calc или Writer.

Икона Бележка

Някои промени стават видими само след като затворите и отворите наново диалоговия прозорец.


За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Таблица с данни на диаграма (Диаграми)

В лентата Форматиране натиснете

Икона

Данни за диаграма


Натиснете Shift+F1 и посочете някоя контрола, за да научите повече за нея.

Променяне на данните за диаграма

Когато създадете диаграма, базирана на примерните данни, или когато копирате диаграма в документа, можете да отворите диалоговия прозорец Таблица с данни, за да въведете ваши собствени данни. Диаграмата отразява въвежданите данни в реално време.

За да приложите всички промени върху диаграмата, затворете диалоговия прозорец Данни на диаграма. За да се откажете от промените, изберете Редактиране - Отмяна.

  1. Вмъкнете или изберете диаграма, която не е базирана на данни от съществуващи клетки.

  2. Изберете Изглед - Таблица с данни на диаграма, за да отворите диалоговия прозорец Таблица с данни.

    Поредиците от данни са подредени в колони. Ролята на най-лявата колона може да е „категории“ или „надписи на данните“. Съдържанието й винаги се форматира като текст. Можете да вмъкнете повече колони, за да бъдат използвани като йерархични етикети.

  3. Щракнете върху клетка в диалоговия прозорец и променете съдържанието й. Щракнете върху друга клетка, за да видите промененото съдържание в мострата.

  4. Въведете името на серията от данни в текстовото поле над колоната.

  5. Използвайте иконите над таблицата, за да вмъквате или изтривате редове и колони. При серии от данни с по няколко колони можете да вмъквате или изтривате само цели серии.

  6. Редът на сериите от данни в диаграмата е същият като в таблицата с данни. За да размените текущата колона с тази вдясно от нея, използвайте иконата Преместване на серията надясно.

  7. Редът на категориите или стойностите на данни в диаграмата е същият, като в таблицата с данни. За да размените текущия ред с този под него, използвайте иконата Преместване на реда надолу.

Моля, подкрепете ни!