За достъп до тази функция...

Изберете Изглед - Таблица с данни на диаграма (Диаграми)

В лентата Форматиране натиснете

Икона

Данни за диаграма

Изберете Вмъкване - Заглавия (Диаграми)

Изберете Вмъкване - Легенда (Диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Легенда - Позиция (Диаграми)

Вмъкване Вмъкване - Надписи на данните (Диаграми)

Изберете Форматиране - Форматиране на селекцията - Данна/серия от данни - Надписи на данни (за серия от данни или данна) (Диаграми)

Изберете Вмъкване - Оси (Диаграми)

Изберете Вмъкване - Мрежи (Диаграми)

В лентата Форматиране натиснете

Икона

Хоризонтални мрежи

Икона

Вертикални мрежи

Изберете Вмъкване - Отсечки на грешката по X или Вмъкване - Отсечки на грешката по Y (Диаграми)

Изберете Вмъкване - Линии на тренда (диаграми).

Изберете Вмъкване - Специален знак (Диаграми)

Изберете Форматиране - Форматиране на селекцията (Диаграми)

Отворете диалога Форматиране - Форматиране на селекцията - Данна (Диаграми)

Отворете диалога Форматиране - Форматиране на селекцията - Серия от данни(Диаграми)

Изберете раздела Форматиране - Форматиране на селекцията - Серия от данни - Настройки(Диаграми)

Изберете Форматиране - Заглавие (Диаграми)

Отворете диалога Форматиране - Форматиране на селекцията - Заглавие(Диаграми)

Отворете диалога Форматиране - Форматиране на селекцията - Заглавие(Диаграми)

Изберете Форматиране - Заглавие (Диаграми)

Изберете Форматиране - Ос (Диаграми)

Изберете Форматиране - Легенда или Форматиране - Форматиране на селекцията - Легенда (Диаграми)

Изберете Форматиране - Ос - Ос X/Вторична ос X/Ос Z/Всички оси (Диаграми)

Изберете Форматиране - Ос - Ос Y/Вторична ос Y (Диаграми)

Изберете Форматиране - Ос - Ос Y - Мащаб(Диаграми)

Изберете Форматиране - Ос - Ос X - Позиция (Диаграми)

Изберете Форматиране - Ос - Ос Y - Позиция (Диаграми)

Изберете Форматиране - Мрежа (Диаграми)

Изберете Форматиране - Мрежа - Главна мрежа на ос X, Y, Z/Второстепенна мрежа на ос X, Y, Z/Всички мрежи на оси (Диаграми)

Отворете диалога Форматиране - Стена на диаграма - Диаграма(Диаграми)

Изберете Форматиране - Под на диаграма (Диаграми)

Изберете Форматиране - Основна област на диаграма (Диаграми)

Изберете Форматиране - Тип диаграма (Диаграми)

В лентата Форматиране натиснете

Икона

Редактиране типа на диаграмата

Изберете Форматиране - Триизмерен изглед (Диаграми)

Изберете Форматиране - Подреждане (Диаграми)

Отворете контекстното меню - изберете Подреждане (Диаграми)

Икона

Хоризонтални мрежи

Икона

Показва/скрива описанието на ос

Икона

Вертикални мрежи

Icon

Вмъкване на диаграма

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма

Изберете Вмъкване - Диаграма...

Icon

Вмъкване на диаграма

Щракнете двукратно върху диаграма, след което изберете Форматиране - Диапазони с данни.

В диалоговия прозорец „Тип на диаграма“ за линейна диаграма или точкова диаграма с линии изберете „Гладки“ от списъка „Вид линии“, после щракнете върху бутона „Свойства“.

В диалоговия прозорец „Тип на диаграма“ за линейна диаграма или точкова диаграма с линии изберете „Стъпаловидни“ от списъка „Вид линии“, после щракнете върху бутона „Свойства“.

Моля, подкрепете ни!