Възможности на LibreOffice Calc

LibreOffice Calc представлява приложение за електронни таблици, с което можете да извършвате изчисления, анализи и организиране на данни. Можете също така да импортирате и променяте електронни таблици на Microsoft Excel.

Изчисления

LibreOffice Calc ви предлага различни функции, включително статистически и финансови, които можете да използвате във формули, за да извършвате сложни изчисления с данни.

За да улесните създаването на формули, можете да ползвате помощника за функции.

Изчисления от вида „Какво, ако?“

Интересна възможност е незабавното проследяване на резултата от промяната на един фактор в изчисления, зависещи от няколко фактора. Например, можете да видите как промяната на периода в изчисление за заем се отразява върху лихвите или вноските. Освен това можете да работите с по-големи таблици с помощта на различни предварително дефинирани сценарии.

Функции за бази от данни

Ползвайте електронни таблици, за да подреждате, съхранявате и филтрирате вашите данни.

LibreOffice Calc ви позволява да плъзгате и пускате таблици от бази от данни, както и да ползвате електронна таблица като източник за създаване на циркулярни писма в LibreOffice Writer.

Подреждане на данни

Чрез няколко щраквания с мишката можете да реорганизирате електронната таблица, като показвате или скривате определени области с данни, форматирате областите според специални условия или изчислявате междинни и крайни резултати.

Динамични диаграми

LibreOffice Calc ви позволява да представяте данните от електронните таблици в динамични диаграми, които се обновяват автоматично, когато данните бъдат променени.

Отваряне и записване на файлове от Microsoft

С филтрите на LibreOffice можете да конвертирате файлове на Excel или да отваряте и записвате файлове в множество други формати.

Моля, подкрепете ни!