Лента Инструменти

Лентата Инструменти служи за достъп до най-често използваните команди.

Вмъкване

Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти Вмъкване, с която можете да добавяте графики и специални знаци в текущия лист.

Икона

Вмъкване

Вмъкване на клетки

Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти Вмъкване на клетки, с която можете да вмъквате клетки, редове и колони в текущия лист.

Икона за вмъкване на клетки

Вмъкване на клетки

Контроли

Лентата или подменюто Контроли за формуляри съдържа инструменти за създаване на интерактивен формуляр.

Икона за избиране

Контроли за формуляри

Стилове за автоформатиране

Използвайте тази команда, за да приложите автоформат върху избраната или да дефинирате свои собствени автоформати.

Използвайте тази команда, за да приложите автоформат върху избраната или да дефинирате свои собствени автоформати.

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000405.xhp#syautoformat not found).

Избор на теми

Прилага стил на форматиране върху избраните клетки.

D'oh! You found a bug (text/scalc/02/06080000.xhp#sythemes not found).

Автофилтър

Автоматично филтрира избраната област от клетки и създава един ред със списъчни полета, в които можете да посочвате кои елементи желаете да се виждат.

Икона

Автофилтър

Стандартен филтър

Позволява ви да задавате настройките за филтриране.

Икона

Стандартен филтър

Разширен филтър

Служи за задаване на разширен филтър.

Начало

Отваря диалог, в който можете да изберете източника за обобщена таблица и да я създадете.

Преобразуване към евро

Превръща в евро паричните суми в документи на LibreOffice Calc и в полета и таблици от документи на LibreOffice Writer.

Дефиниране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да зададете име за избрана област или за израз – формула.

Удовлетворяване на условие

Отваря диалогов прозорец, чрез който можете да решите уравнение с едно неизвестно.

Групиране

Дефинира избрания диапазон от клетки като група от редове или колони.

Икона

Групиране

Разгрупиране

Разгрупира селекцията. При вложена група последните добавени редове или колони се премахват от групата.

Икона

Разгрупиране

Моля, подкрепете ни!