Лента Изображение

Лентата Изображение се показва, когато вмъкнете или изберете изображение в лист.

Филтър за изображения

Тази икона от лентата Изображение отваря лентата Филтър за изображения, чрез която можете да прилагате различни филтри върху избраното изображение.

Икона за филтър

Филтър

Режим на графиката

Изброява атрибутите за изобразяване на избрания графичен обект. Свързаните или вградени графични обекти в текущия файл не могат да се променят, но можете да променяте изгледа им.

Стилове на клетка

Режим на графиката

Цвят

С лентата Цвят можете да редактирате някои свойства на избрания обект.

Прозрачност

Задава прозрачността на графичния обект. Допустими са стойности от 0% (непрозрачен) до +100% (прозрачен).

Икона

Прозрачност

Подрязване

Позволява ви да изрежете краищата на вмъкната картина. Подрязването е само на екрана, самата вмъкната картина не се променя. За да е достъпно подрязването, трябва да е избрана картина.

В Impress и Draw не се показва диалогов прозорец, когато щракнете върху иконата – вместо това виждате осем манипулатора за подрязване. Отворете контекстното меню на избрана картина и изберете Подрязване на изображение, ако желаете да използвате диалоговия прозорец за подрязване.

Плъзнете някой от осемте манипулатора, за да подрежете изображението.

Икона

Подрязване

Котва

Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне.

В лентата Свойства на графичен обект или лентата Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за закотвяне

Котва

Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред

Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

Икона за изнасяне отзад

Изнасяне отзад

Към предния план

Премества избрания обект пред текста.

Икона „Към предния план“

Към предния план

Към фона

Премества избрания обект зад текста.

Икона „Към фона“

Към фона

Подравняване

Променя подравняването на избраните обекти.

Икона

Подравняване

Моля, подкрепете ни!