Лента Мостра за печат

Лентата Мостра за печат се показва, когато изберете Файл - Мостра за печат.

Предишна страница

>Предизвиква преминаване към предходната страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за предишна страница

Предишна страница

Следваща страница

Предизвиква преминаване към следващата страница в документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за следваща страница

Следваща страница

Предизвиква преминаване към първата страница от документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за първа страница

Предизвиква преминаване към последната страница от документа. Тази функция е активна само когато изберете Мостра за печат от менюто Файл.

Икона за последна страница

Увеличаване

Уголемява екранното представяне на текущия документ. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието.

Икона за увеличаване

Увеличаване

Умаляване

Смалява екранното представяне на текущия документ. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието.

Икона

Намаляване на мащаба

Цял екран

Скрива менютата и лентите с инструменти. За да изключите режима „цял екран“, щракнете върху бутона Цял екран.

Форматиране на страница

Отваря диалогов прозорец, в който можете да определите облика на всички страници в документа.

Бели полета

Скрива или показва белите полета на страницата. Можете да ги плъзгате с мишката, както и да ги задавате в раздела Страница на диалоговия прозорец Стил за страници.

Коеф. на мащабиране

Този плъзгач задава мащаб на страницата в разпечатката. Коефициентът на мащабиране може да бъде зададен и в раздела Лист на диалоговия прозорец Стил за страници.

Затваряне на мострата

За да затворите мострата за печат, щракнете върху бутона Затваряне на мострата.

Моля, подкрепете ни!