Лента на състоянието

Лентата на състоянието показва информация за текущия лист.

Позиция в документа

Показва номера на текущия лист и общия брой листи в електронната таблица.

Текущ стил за страници

Показва текущия стил за страници. Щракнете двукратно, за да редактирате стила, щракнете с десния бутон, за да изберете друг стил.

Мащаб

Задава коефициента на мащабиране за изобразяването на текущата страница.

Режим на вмъкване

Показва текущия режим на вмъкване. Можете да превключвате между ВМК = вмъкване и ЗАМ = замяна.

Режим на избиране

Превключва между различните режими на избиране.

Промяна в документа

Ако в документа има промени, които още не са били записани, в лентата Състояние се показва „*“. Това важи и за нови, още незаписани документи.

Цифров подпис

Вижте също Цифрови подписи.

Стандартна формула, дата/час, предупреждение за грешка

Показва информация за текущия документ. По подразбиране се показва сумата от съдържанието на избраните клетки.

Моля, подкрепете ни!