Лента Форматиране на текст

Лентата Форматиране на текст се вижда, когато курсорът е в текстов обект – например текстово поле или графичен обект с текст. Тя съдържа команди за форматиране и подравняване.

Име на шрифт

Позволява Ви да изберете име на шрифт от списъка или да го въведете директно.

Можете да въведете няколко шрифта, разделени с точка и запетая. LibreOffice се опитва да използва всеки от шрифтовете в реда на изброяване, в случай че предходните не са достъпни.

Икона

Име на шрифт

Размер на шрифта

Позволява ви да изберете размер на шрифта от списък или да го въведете директно.

Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Икона за получер

Получер

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Икона за курсив

Курсив

Подчертаване

Подчертава или премахва подчертаването от избрания текст.

Икона за подчертаване

Подчертан

Цвят на шрифта

Щракнете, за да приложите текущия цвят на шрифта върху избраните знаци. Можете също да щракнете тук и да плъзнете курсора през текст, за да смените цвета му. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти Цвят на шрифта.

Икона за цвят на шрифта

Цвят на шрифта

Редова разредка: 1

Прилага единични разстояния между редовете в текущия абзац. Това е настройката по подразбиране.

Икона за редова разредка 1

Редова разредка: 1

Редова разредка: 1,5

Задава редова разредка от ред и половина.

Икона за редова разредка 1,5

Редова разредка: 1,5

Редова разредка: 2

Задава редова разредка от два реда.

Икона за редова разредка 2

Редова разредка: 2

Подравняване отляво

Подравнява абзаца към лявото поле на страницата.

Икона за подравняване отляво

Подравняване отляво

Центриране

Центрира съдържанието на абзаца спрямо ширината на страницата.

Икона за центриране

Подравняване отдясно

Подравнява абзаца към дясното поле на страницата.

Икона за подравняване отдясно

Подравняване отдясно

Двустранно подравняване

Подравнява абзаца към лявото и дясното поле на страницата.

Икона за двустранно подравняване

Двустранно

Горен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го повдига над шрифтовата линия.

Икона за горен индекс

Горен индекс

Долен индекс

Намалява размера на шрифта на избрания текст и го сваля под шрифтовата линия.

Икона за долен индекс

Долен индекс

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Икона за знак

Знак

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Икона за абзац

Абзац

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Посока на текста от ляво надясно

Определя хоризонталната посока на текста.

Икона за посока на текста от ляво надясно

Посока на текста от ляво надясно

Посока на текста от горе надолу

Определя вертикалната посока на текста.

Икона за посока на текста от горе надолу

Посока на текста от горе надолу

Моля, подкрепете ни!