Лента Свойства на графичен обект

Лентата Свойства на графичен обект съдържа команди за форматиране и подравняване на избраните обекти от листа.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Икона за линия

Линия

Стил на стрелка

Отваря лентата с инструменти Краища на линия. Използвайте показаните символи, за да зададете вида на краищата на избраната линия.

Икона за краища на линии

Стил на стрелка

Стил на линия

Изберете вида линия, който желаете да използвате.

Икона за стил на линия

Стил за линии

Дебелина на линия

Изберете дебелина за линията. Можете да добавите мерна единица. Нулева дебелина на линия означава максимално тънка линия с дебелина един пиксел на изходното устройство.

Икона за дебелина на линия

Дебелина на линия

Цвят на линия

Изберете цвят за линията.

Икона за цвят на линия

Цвят на линия

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Икона за област

Област

Цвят на фон

Изберете вида на запълването, което желаете да приложите върху избрания графичен обект.

Икона за стил/запълване на област

Стил/запълване на област

Въртене

Завърта избрания обект.

Икона за въртене

Въртене

Котва

Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне.

От лентите с инструменти:

Икона за закотвяне

Котва

Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред

Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

Икона за изнасяне отзад

Изнасяне отзад

Към предния план

Премества избрания обект пред текста.

Икона „Към предния план“

Към предния план

Към фона

Премества избрания обект зад текста.

Икона „Към фона“

Към фона

Подравняване

Променя подравняването на избраните обекти.

Икона

Подравняване

Моля, подкрепете ни!