Лента Форматиране

Лентата Форматиране съдържа основни команди за ръчно форматиране.

Указва дали да е показан или скрит прозорецът Стилове, в който можете да прилагате и организирате стилове.

Икона за стилове

Стилове

Име на шрифт

Позволява Ви да изберете име на шрифт от списъка или да го въведете директно.

Можете да въведете няколко шрифта, разделени с точка и запетая. LibreOffice се опитва да използва всеки от шрифтовете в реда на изброяване, в случай че предходните не са достъпни.

Икона

Име на шрифт

Размер на шрифта

Позволява ви да изберете размер на шрифта от списък или да го въведете директно.

Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Икона за получер

Получер

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Икона за курсив

Курсив

Подчертаване

Подчертава или премахва подчертаването от избрания текст.

Икона за подчертаване

Подчертан

Цвят на шрифта

Щракнете, за да приложите текущия цвят на шрифта върху избраните знаци. Можете също да щракнете тук и да плъзнете курсора през текст, за да смените цвета му. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти Цвят на шрифта.

Икона за цвят на шрифта

Цвят на шрифта

Подравняване отляво

Подравнява съдържанието на клетката отляво.

Icon Align Left

Подравняване отляво

Хоризонтално центриране

Центрира хоризонтално съдържанието на клетката.

Icon Centered

Подравняване отдясно

Подравнява съдържанието на клетката отдясно.

Icon Align Right

Подравняване отдясно

Двустранно подравняване

Подравнява съдържанието на клетката с левия и десния й ръб.

Icon Justified

Двустранно

Числов формат: валута

Прилага подразбирания формат за валута върху избраните клетки.

От лентата с менюта:

Choose Format - Number Format - Currency.

От интерфейса с раздели:

Choose Home.

От страничната лента:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

От лентите с инструменти:

Икона за валутен числов формат

Числов формат: валута

От клавиатурата:

+ Shift + 4

Числов формат: процент

Прилага формата за проценти върху избраните клетки.

От лентата с менюта:

Choose Format - Number Format - Percent.

От интерфейса с раздели:

Choose Home.

От страничната лента:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

От лентите с инструменти:

Икона за числов формат: процент

Числов формат: процент

От клавиатурата:

+ Shift + 5

Числов формат: General

Прилага подразбирания числов формат върху избраните клетки.

От лентата с менюта:

Choose Format - Number Format - General.

От интерфейса с раздели:

Choose Home.

От страничната лента:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

От лентите с инструменти:

Икона за числов формат General

Числов формат: General

От клавиатурата:

+ Shift + 6

Числов формат: добавяне на десетична позиция

Добавя една дробна позиция към числата в избраните клетки.

Икона за добавяне на дробни позиции

Числов формат: добавяне на десетична позиция

Числов формат: изтриване на десетична позиция

Премахва една дробна позиция от числата в избраните клетки.

Икона за изтриване на дробна позиция

Числов формат: изтриване на десетична позиция

Намаляване на отстъпа

Щракнете върху иконата Намаляване на отстъпа, за да намалите левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка и да го преместите до предходната позиция за табулация.

Икона

Намаляване на отстъпа

Увеличаване на индекса

Щракнете върху иконата Увеличаване на отстъпа, за да увеличите левия отстъп на текущия абзац или съдържание на клетка и да го преместите до следващата позиция за табулация.

Икона

Увеличаване на отстъпа

Кантове

Щракнете върху иконата Кантове, за да отворите лентата Кантове, в която можете да променяте кантовете на област от лист или на обект.

Икона за кантове

Кантове

Фонов цвят

Щракнете, за да отворите лента с инструменти, в която можете да щракнете върху фонов цвят за абзаца. Цветът се прилага върху фона на текущия абзац или избраните абзаци.

Икона за цвят на фона

Фонов цвят

Подравняване отгоре

Подравнява съдържанието на клетката по горния й ръб.

Икона за подравняване отгоре

Подравняване отгоре

Вертикално центриране

Центрира вертикално съдържанието на клетката.

Икона за вертикално центриране

Вертикално центриране

Подравняване отдолу

Подравнява съдържанието на клетката по долния й ръб.

Икона за подравняване отдолу

Подравняване отдолу

Числов формат: дата

Прилага подразбирания формат за дата върху избраните клетки.

От лентата с менюта:

Choose Format - Number Format - Date.

От интерфейса с раздели:

Choose Home.

От страничната лента:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

От лентите с инструменти:

Икона за числов формат: дата

Числов формат: дата

От клавиатурата:

+ Shift + 3

Числов формат: експоненциален запис

Прилага подразбирания формат за експоненциален запис върху избраните клетки.

От лентата с менюта:

Choose Format - Number Format - Scientific.

От интерфейса с раздели:

Choose Home.

От страничната лента:

Access the Number Format deck of the Properties Panel.

От лентите с инструменти:

Икона за числов формат: експоненциален запис

Числов формат: експоненциален запис

От клавиатурата:

+ Shift + 2

Допълнителни икони

Ако поддръжката на езици със сложна писменост (CTL) е разрешена, се виждат две допълнителни икони.

От ляво надясно

Икона „от ляво надясно“

Текстът се въвежда от ляво надясно.

От дясно наляво

Икона „от дясно наляво“

Текстът, форматиран с език със сложна писменост (СТL), се въвежда от дясно наляво.

Моля, подкрепете ни!