Ленти с инструменти

В това подменю са изброени лентите с инструменти за работа с електронни таблици. Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.

Лента Форматиране

Лентата Форматиране съдържа основни команди за ръчно форматиране.

Лента Инструменти

Лентата Инструменти служи за достъп до най-често използваните команди.

Лента Формули

Тази лента служи за въвеждане на формули.

Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента „Търсене“

Лентата с инструменти Търсене може да се използва за бързо претърсване на съдържанието на документи на LibreOffice.

Лента Изображение

Лентата Изображение се показва, когато вмъкнете или изберете изображение в лист.

Лента Свойства на графичен обект

Лентата Свойства на графичен обект съдържа команди за форматиране и подравняване на избраните обекти от листа.

Лента Форматиране на текст

Лентата Форматиране на текст се вижда, когато курсорът е в текстов обект – например текстово поле или графичен обект с текст. Тя съдържа команди за форматиране и подравняване.

Лента Мостра за печат

Лентата Мостра за печат се показва, когато изберете Файл - Мостра за печат.

Лента на състоянието

Лентата на състоянието показва информация за текущия лист.

Вмъкване

Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти Вмъкване, с която можете да добавяте графики и специални знаци в текущия лист.

Лента с инструменти „Класификация“

Лентата Класификация съдържа инструменти за работа с поверителни документи.

Лентата Класификация съдържа списъчни полета за обозначаване защитата на документа според политиката за категоризиране на BAF и нивата на BAILS. LibreOffice добавя потребителски полета в свойствата на документа (Файл - Свойства, раздел Потребителски свойства) за съхраняване на класификацията във вид на метаданни.

Моля, подкрепете ни!