Лист

Това меню съдържа команди за променяне и управление на лист и елементите му.

Вмъкване на редове

Служи за вмъкване на редове над или под активната клетка.

Изтриване на колони

Служи за вмъкване на колони вляво или вдясно от активната клетка.

Вмъкване разделител на страници

Тази команда служи за вмъкване на ръчни разделители на редове или колони, така че данните ви да се отпечатат правилно. Можете да вмъкнете хоризонтален разделител на страници над активната клетка или вертикален разделител вдясно от нея.

Изтриване на клетки

Напълно изтрива избраните клетки, колони или редове. Освободеното място се запълва с клетките под или вдясно от избраните. Забележете, че избраната настройка за изтриване се запазва и се предлага отново при следващото отваряне на диалоговия прозорец.

Изтриване разделител на страници

Изберете типа на разделителя на страници, който искате да изтриете.

Запълване

Автоматично попълва съдържание в клетки.

Изтриване на съдържание

Задава съдържанието, което да бъде изтрито от активната клетка или от избрана област от клетки. Ако са избрани няколко листа, командата важи за всички тях.

Преместване или копиране на лист

Премества или копира лист на друго място в документа или в друг документ.

Показване на лист

Показва листове, скрити преди това с командата Скриване на листове.

Изтриване на лист

Изтрива текущия лист след запитване за потвърждение.

Цвят на раздела

Отваря прозорец, в който можете да приписвате цветове на етикетите на листове.

Събития на лист

Приписва макроси на събития в програмата. Приписаните макроси се изпълняват автоматично при всяко възникване на избраното събитие.

Моля, подкрепете ни!