Инструменти

Менюто Инструменти съдържа команди за проверка на правописа, проследяване на обръщенията в листа, търсене на грешки и дефиниране на сценарии.

Също така, можете да създавате и присвоявате макроси и да конфигурирате лентите с инструменти, менютата, клавишните комбинации и подразбираните настройки за приложенията от LibreOffice.

Правопис

Отваря прозореца за ръчна проверка на правописа.

Език

Отваря подменю с команди, специфични за езика.

Настройки на автокорекция

Задава настройките за автоматичната замяна на текст по време на въвеждане.

Чувствително изображение (ImageMap)

Позволява ви да прикрепвате URL към определени области върху графика или група от графики. Група от една или няколко чувствителни области се нарича чувствително изображение (ImageMap).

Удовлетворяване на условие

Отваря диалогов прозорец, чрез който можете да решите уравнение с едно неизвестно.

Solver

Отваря диалоговия прозорец Solver. Тази функция служи за решаване на уравнения с няколко неизвестни и съвкупност от ограничения върху тях чрез методи за решаване на обратни задачи.

Детектив

Тази команда задейства инструмента „Детектив“. С него можете да проследявате зависимостите между текущата клетка с формула и останалите клетки в електронната таблица.

Сценарии

Дефинира сценарий за избраната област от листа.

Защитаване на документ

Командите Защитаване на лист и Защитаване структурата на документа предотвратяват внасянето на промени в клетките или листовете на документ. Можете да зададете и парола. В този случай премахването на защитата е възможно само ако потребителят въведе съответната парола.

Макроси

Позволява ви да записвате, организирате и редактирате макроси.

Диспечер на разширения

Диспечерът на разширения служи за добавяне, премахване, забраняване, разрешаване и обновяване на разширения на LibreOffice.

Настройки на филтри за XML

Отваря диалога Настройки на филтри за XML, в който можете да създавате, редактирате, изтривате и изпитвате филтри за импортиране и експортиране на XML файлове.

Персонализиране

Служи за персонализиране на менютата, контекстните менюта, клавишните комбинации, лентите с инструменти и макросите за събития в LibreOffice.

Настройки

Тази команда отваря диалогов прозорец за персонализирано конфигуриране на програмата.

Моля, подкрепете ни!