Инструменти

Менюто Инструменти съдържа команди за проверка на правописа, проследяване на обръщенията в листа, търсене на грешки и дефиниране на сценарии.

Също така, можете да създавате и присвоявате макроси и да конфигурирате лентите с инструменти, менютата, клавишните комбинации и подразбираните настройки за приложенията от LibreOffice.

Правопис

Отваря прозореца за ръчна проверка на правописа.

Език

Отваря подменю с команди, специфични за езика.

Настройки на автокорекция

Задава настройките за автоматичната замяна на текст по време на въвеждане.

Удовлетворяване на условие

Отваря диалогов прозорец, чрез който можете да решите уравнение с едно неизвестно.

Solver

Отваря диалоговия прозорец Solver. Тази функция служи за решаване на уравнения с няколко неизвестни и съвкупност от ограничения върху тях чрез методи за решаване на обратни задачи.

Детектив

Тази команда задейства инструмента „Детектив“. С него можете да проследявате зависимостите между текущата клетка с формула и останалите клетки в електронната таблица.

Сценарии

Дефинира сценарий за избраната област от листа.

Защитаване на документ

Командите Защитаване на лист и Защитаване структурата на документа предотвратяват внасянето на промени в клетките или листовете на документ. Можете да зададете и парола. В този случай премахването на защитата е възможно само ако потребителят въведе съответната парола.

Макроси

Позволява ви да записвате, организирате и редактирате макроси.

Диспечер на разширения

Диспечерът на разширения служи за добавяне, премахване, забраняване, разрешаване и обновяване на разширения на LibreOffice.

Настройки на филтри за XML

Отваря диалога Настройки на филтри за XML, в който можете да създавате, редактирате, изтривате и изпитвате филтри за импортиране и експортиране на XML файлове.

Персонализиране

Служи за персонализиране на менютата, контекстните менюта, клавишните комбинации, лентите с инструменти и макросите за събития в LibreOffice.

Настройки

Тази команда отваря диалогов прозорец за персонализирано конфигуриране на програмата.

Моля, подкрепете ни!