Вмъкване

Менюто Вмъкване съдържа команди за вмъкване на нови елементи в текущия лист, например клетки, редове, листове и имена на клетки.

Клетки

Отваря диалоговия прозорец Вмъкване на клетки, чрез който можете да вмъквате нови клетки според зададени от вас настройки.

Лист

Определя настройките за вмъкване на нов лист. Можете да създадете нов лист или да вмъкнете съществуващ лист от файл.

Лист от файл

Вмъква лист от друг файл с електронна таблица.

Връзка към външни данни

Вмъква данни от файл на HTML, Calc, CSV или Excel в текущия лист като връзка. Данните трябва да се намират в наименувана област.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като непрекъсваем интервал, меко тире и незадължително пренасяне.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да създавате и редактирате хипервръзки.

Функция

Отваря помощника за функция, с чиято помощ можете да създавате формули интерактивно.

Наименувани диапазони и изрази

Позволява ви да наименувате различни части на електронната таблица. По този начин можете лесно да се ориентирате в електронните таблици и да намирате точно определена информация.

Коментар

Вмъква коментар около избрания текст, кадър от презентация, страница от рисунка или в текущата позиция на курсора.

Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

Обект

Вгражда обект в документа, например формула, триизмерен модел, диаграма или OLE обект.

Диаграма

Вмъква диаграма.

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Колонтитули

Позволява ви да задавате и форматирате колонтитули.

Моля, подкрепете ни!