Изглед

Командите от това меню управляват визуализацията на документа.

Обикновен

Показва изглед към листа с обикновено оформление.

Разделител на страници

Потребителски интерфейс

Отваря диалога „Изберете предпочитания от вас потребителски интерфейс“, за да можете да изберете оформлението на потребителския интерфейс за LibreOffice.

Ленти с инструменти

Отваря подменю за показване и скриване на ленти с инструменти. Лентите с инструменти съдържат икони и полета за бърз достъп до командите на LibreOffice.

Лента Формули

Скрива или показва лентата Формули, която служи за въвеждане и редактиране на формули. Тази лента е най-важният инструмент при работа с електронни таблици.

Лента за състоянието

Показва или скрива лентата за състоянието в долния край на прозореца.

Заглавия на редове и колони

Показва заглавията на редове и колони.

Показване на мрежа

Превключва видимостта на мрежата за текущия лист.

Мрежи и помощни линии

Превключва видимостта на точките от мрежата и помощните линии, които улесняват преместването и точното разполагане на обекти в текущия лист.

Осветяване на стойностите

Съдържанието на клетките се показва с различни цветове според типа.

Показване на формула

В клетката се показва формулата вместо изчисленият резултат.

Коментари

Показване на коментарите в клетките за текущата електронна таблица.

Разделяне на прозореца

Разделя текущия прозорец по горния ръб на активната клетка.

Фиксиране на редове и колони

Разделя листа в горния ляв ъгъл на активната клетка и областта горе вляво вече не може да се превърта.

Фиксиране на клетки

Фиксира първата колона или първия ред на текущия работен лист.

Странична лента

Страничната лента е вертикален графичен потребителски интерфейс, който предлага контекстнозависими свойства, управление на стиловете, навигация в документа и галерия с мултимедийни обекти.

Стилове

Разделът „Стилове“ в страничната лента служи за приписване на стилове на клетки и страници. Можете да прилагате, обновявате и променяте съществуващи стилове и да създавате нови.

Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Навигатор

Включва и изключва навигатора. Прозорецът „Навигатор“ може да се закачва.

Списък на функциите

Отваря прозореца раздела „Списък на функциите“ от страничната лента. Той показва списък на всички функции, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Източници на данни

Изброява базите от данни, регистрирани в LibreOffice, и ви позволява да управлявате съдържанието им.

Цял екран

Показва или скрива менютата и лентите с инструменти в Writer или Calc. За да излезете от режима на цял екран, щракнете върху бутона Цял екран или натиснете клавиша Esc.

Мащаб

Умалява или увеличава екранното изображение на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!