Изглед

Това меню съдържа команди, с които можете да управлявате изобразяването на документа върху екрана, да променяте потребителския интерфейс и да извиквате панелите на страничната лента.

Обикновен

Показва изглед към листа с обикновено оформление.

Разделител на страници

Потребителски интерфейс

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

Ленти с инструменти

Отваря подменю за показване и скриване на ленти с инструменти. Лентите с инструменти съдържат икони и полета за бърз достъп до командите на LibreOffice.

Лента Формули

Скрива или показва лентата Формули, която служи за въвеждане и редактиране на формули. Тази лента е най-важният инструмент при работа с електронни таблици.

Лента на състоянието

Показва или скрива лентата за състоянието в долния край на прозореца.

Заглавия на редове и колони

Показва заглавията на редове и колони.

Показване на мрежа

Превключва видимостта на мрежата за текущия лист.

Мрежи и помощни линии

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Осветяване на стойностите

Съдържанието на клетките се показва с различни цветове според типа.

Показване на формула

В клетката се показва формулата вместо изчисленият резултат.

Коментари

Показване на коментарите в клетките за текущата електронна таблица.

Разделяне на прозореца

Разделя текущия прозорец по горния ръб на активната клетка.

Фиксиране на редове и колони

Разделя листа в горния ляв ъгъл на активната клетка и областта горе вляво вече не може да се превърта.

Фиксиране на клетки

Фиксира първата колона или първия ред на текущия работен лист.

Странична лента

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Стилове

Разделът „Стилове“ в страничната лента служи за приписване на стилове на клетки и страници. Можете да прилагате, обновявате и променяте съществуващи стилове и да създавате нови.

Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Навигатор

Включва и изключва навигатора. Прозорецът „Навигатор“ може да се закачва.

Списък на функциите

Отваря прозореца раздела „Списък на функциите“ от страничната лента. Той показва списък на всички функции, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Източници на данни

Изброява базите от данни, регистрирани в LibreOffice, и ви позволява да управлявате съдържанието им.

Цял екран

Показва или скрива менютата и лентите с инструменти в Writer или Calc. За да излезете от режима на цял екран, щракнете върху бутона Цял екран или натиснете клавиша Esc.

Мащаб

Умалява или увеличава екранното изображение на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!