Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата Стандартни.

Възстановяване

Анулира действието на последната команда Отмяна. За да изберете стъпката на Отмяна, която искате да анулирате, щракнете върху стрелката до иконата Възстановяване в лентата Стандартни.

Повтаряне

Повтаря последната команда. Тази команда е достъпна в Writer и Calc.

Изрязване

Премахва избраното и го копира в клипборда.

Копиране

Копира избраното в клипборда.

Поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Меню „Специално поставяне“

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Избиране на всичко

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

Избиране

Отваря меню за специфични селекции, свързани с листове.

Търсене

Превключва видимостта на лентата Търсене за търсене на текст или навигация по елементи в документа.

Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

Следене на промените

Показва наличните команди за следене на промени във файла.

Редактиране на клетка

Позволява директно редактиране на съдържанието на клетка.

Можете да промените или прекъснете всяка от връзките към външни файлове в текущия документ. Можете също да обновите съдържанието на текущия файл към най-скоро записаната версия на свързания външен файл. Тази команда не важи за хипервръзките и не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

OLE обект

Позволява редактирането на избран OLE обект, който е бил вмъкнат с подменюто Вмъкване - OLE обект.

Режим на редактиране“

Позволява ви да редактирате документ или таблица в база от данни, отворена само за четене. Използвайте настройката Режим на редактиране, за да активирате режима на редактиране.

Моля, подкрепете ни!