Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата Стандартни.

Възстановяване

Анулира действието на последната команда Отмяна. За да изберете стъпката на Отмяна, която искате да анулирате, щракнете върху стрелката до иконата Възстановяване в лентата Стандартни.

Повтаряне

Повтаря последната команда. Тази команда е достъпна в Writer и Calc.

Изрязване

Премахва избраното и го копира в клипборда.

Копиране

Копира избраното в клипборда.

Поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Избор - всички

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

Търсене

Превключва видимостта на лентата Търсене за търсене на текст или навигация по елементи в документа.

Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

Следене на промените

Показва наличните команди за следене на промени във файла.

Сравняване с документ

Сравнява текущия документ с избран от вас документ. Съдържанието на избрания документ ще бъде показано като изтрити текстове в диалоговия прозорец, който ще се отвори. Ако желаете, можете да вмъкнете съдържанието на избрания файл в текущия документ, като изберете съответните записи за изтрит текст и щракнете последователно върху Отхвърляне и Вмъкване.

Сливане с документ

Импортира промените, нанесени в копия на даден документ, в оригиналния документ. Промените, нанесени в бележки под линия, колонтитули, рамки и полета, се игнорират. Идентичните промени се сливат автоматично.

Връзки

Позволява ви да редактирате свойствата на всяка връзка в текущия документ, включително пътя към файла източник. Тази команда не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

Чувствително изображение (ImageMap)

Позволява ви да прикрепвате URL към определени области върху графика или група от графики. Група от една или няколко чувствителни области се нарича чувствително изображение (ImageMap).

Обект

Позволява редактирането на избран обект във файла, който е бил вмъкнат с командата Вмъкване - Обект.

Редактиране на файл

Използвайте иконата Редактиране на файл, за да активирате и деактивирате режима на редактиране.

Моля, подкрепете ни!