Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата Стандартни.

Възстановяване

Анулира действието на последната команда Отмяна. За да изберете стъпката на Отмяна, която искате да анулирате, щракнете върху стрелката до иконата Възстановяване в лентата Стандартни.

Повтаряне

Повтаря последната команда. Тази команда е достъпна в Writer и Calc.

Изрязване

Премахва избраното и го копира в клипборда.

Копиране

Копира избраното в клипборда.

Поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Избиране на всичко

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

Търсене

Превключва видимостта на лентата Търсене за търсене на текст или навигация по елементи в документа.

Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

Следене на промените

Показва наличните команди за следене на промени във файла.

Сравняване с документ

Сравнява текущия документ с избран от вас документ. Съдържанието на избрания документ ще бъде показано като изтрити текстове в диалоговия прозорец, който ще се отвори. Ако желаете, можете да вмъкнете съдържанието на избрания файл в текущия документ, като изберете съответните записи за изтрит текст и щракнете последователно върху Отхвърляне и Вмъкване.

Сливане с документ

Импортира промените, нанесени в копия на даден документ, в оригиналния документ. Промените, нанесени в бележки под линия, колонтитули, рамки и полета, се игнорират. Идентичните промени се сливат автоматично.

Връзки

Можете да промените или премахнете всяка от връзките към външни файлове в текущия документ. Можете също да обновите съдържанието на текущия файл към най-скоро записаната версия на свързания външен файл. Тази команда не важи за хипервръзките и не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

Обект

Позволява редактирането на избран OLE обект, който е бил вмъкнат с подменюто Вмъкване - OLE обект.

Режим на редактиране“

Използвайте иконата Режим на редактиране, за да активирате и деактивирате режима на редактиране.

Моля, подкрепете ни!