Файл

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Нов

Създава нов документ на LibreOffice.

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Последно отваряни

Показва списък на последно отваряните файлове. За да отворите файл от списъка, щракнете върху името му.

Затваряне

Затваря текущия документ без изход от програмата.

Помощници

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

Шаблони

Позволява ви да организирате и редактирате шаблоните, както и да запишете текущия файл като шаблон.

Презареждане

Заменя текущия документ с последно записаната негова версия.

Версии

Записва и организира много версии на текущия документ в един и същ файл. Можете да отваряте, изтривате и сравнявате предишни версии.

Записване

Записва текущия документ.

Записване като

Записва текущия документ на друго място или с друго име или тип на файла.

Записване - всички

Записва всички променени документи на LibreOffice.

Експортиране

Записва текущия документ с друго име и файлов формат на място, определено от вас.

Експортиране като PDF

Записва текущия файл във формат PDF (Portable Document Format) версия 1.4. PDF файлът може да бъде разглеждан и отпечатван на всяка платформа с оригиналното си форматиране, стига да е инсталиран софтуер, който го поддържа.

Изпращане

Изпраща копие на текущия документ към различни приложения.

Мостра в уеббраузър

Създава временно копие на текущия документ във файлов формат HTML, отваря подразбирания уеббраузър на системата и показва този файл в него.

Мостра за печат

Показва мостра на отпечатаната страница или затваря мострата.

Печат

Отпечатва текущия документ, селекция или указани от вас страници. Освен това можете да промените настройките за печатане за текущия документ. Настройките за печат може да се различават в зависимост от използваните принтер и операционна система.

Настройки на принтера

Select the default printer for the current document and change printing options.

Свойства

Показва свойствата на текущия файл, включително статистика, като брой на думите и дата на създаване на файла.

Цифрови подписи

Добавя и премахва цифрови подписи в документа. С този диалогов прозорец можете също така да разглеждате сертификати.

Изход от LibreOffice

Затваря всички програми от LibreOffice и ви подканва да запишете промените си. Тази команда не съществува в macOS.

Моля, подкрепете ни!